Miten validaatio löysi minut

Oma urani muistisairaiden parissa alkoi siis 1990 luvun alussa, kun sain työskennellä sellaisessa muistisairaiden yksikössä missä käytettiin validaatiomenetelmää. Olen oikeastaan ollut aina kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja erityisesti vanhojen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Olen viettänyt lapsuuteni vanhojen ihmisten parissa mikä on ilmeisesti vähän auttanut minua siinä, että olen kuin ” kala vedessä ” heidän kanssaan. Se,…

Mistä validaatio on saanut alkunsa?

Validaatio tulee englannin kielestä valid,arvonsa mukainen ja voimassa oleva. Kansainvälisenä käsitteenä validaatio on vakiintunut englanniksi validation, saksaksi validazion ja ruotsiksi validation. Mentelmän kehittäjä on Yhdysvaltalainen Naomi Feil ja jo vuosina 1960 – 1983 hän kehitti validaation perusteorian. Hän ymmärsi laaja-alaisesti, että muistisairaita ihmisiä tuli kuunnella arvostaen ja ymmärtäen heidän sisäistä kokemusmaailmaansa. Hän ajatteli, että validoiva vuorovaikutus muistisairaiden kanssa on hyvin perusinhimillistä, sellaista…

Elämän muutos

Lähes 20 vuotta muistisairaiden hoivayrittäjänä olleena haluan kertoa teille millaista aikaa se oli ja myöskin muutama sana sen jälkeisestä elämästä. Se miksi minusta tuli hoivayrittäjä johtuu varmaankin siitä, että halusin tehdä asioita omalla tavallani ja osaltaan siihen vaikutti myös oman äitini sairastuminen ja siihen liittyvät haasteet löytää hänelle sopiva hoitopaikka. Äitini ei ollut muistisairas vaan…