Mistä validaatio on saanut alkunsa?

Validaatio tulee englannin kielestä valid,arvonsa mukainen ja voimassa oleva. Kansainvälisenä käsitteenä validaatio on vakiintunut englanniksi validation, saksaksi validazion ja ruotsiksi validation. Mentelmän kehittäjä on Yhdysvaltalainen Naomi Feil ja jo vuosina 1960 – 1983 hän kehitti validaation perusteorian. Hän ymmärsi laaja-alaisesti, että muistisairaita ihmisiä tuli kuunnella arvostaen ja ymmärtäen heidän sisäistä kokemusmaailmaansa. Hän ajatteli, että validoiva vuorovaikutus muistisairaiden kanssa on hyvin perusinhimillistä, sellaista…