Mitähän muistisairas haluaisi hyvältä hoidolta?

Mummojen suojelija haluaa tuoda esille asian mitä ei kovin paljon ole tällä hetkellä mediassa tullut esille. Nimittäin sen mitä muistisairaat ihmiset itse haluaisivat, millaista heidän elämänsä olisi hoivakodissa/tehostetussa asumispalvelussa?    Ja miilaiset hoitajat heitä siellä auttaisivat ja mitkä heistä olisivat ne tärkeimmät asiat, joita he toivoisivat saavansa. Ensiksi on tärkeää tuoda hoitotyössä esiin resurssit, joilla…